Starkt resultat för reklamradion förra året

Förra året investerades 66 miljarder kronor på reklam och annan marknadskommunikation i Sverige. Det innebär en ökning med 5,3 procent. 759 miljoner kronor gick till reklamradion, som därmed hade sitt bästa år hittills.

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har samlat sin slutgiltiga statistik för 2011 i årsrapporten Svensk reklammarknad 2011.

Medieinvesteringarna ökade med 4,2 procent till 32,0 miljarder. Radion var en av årets vinnare, med en tillväxt på 9,9 procent till 759 miljoner kronor. Reklamradions andel av medieinvesteringarna steg från 2,2 till 2,4 procent.

Dagspressen är fortfarande det största reklammediet och sålde för 7,6 miljarder kronor (+0,8 procent). Internet är nummer två med 6,5 miljarder (+13,2 procent) och TV trea med 5,7 miljarder (+10,5 procent).

För första gången redovisar IRM även annonsörernas kostnader för design. Denna del av marknadsföringen kostade företagen 650 miljoner kronor förra året, vilket är en ökning med 5,1 procent jämfört med 2010. Sponsringen ökade med 7,6 procent till 5,8 miljarder.

Dagspress totalt 7 859 +0,8
Gratisdistribuerade tidningar 2 592 +2,5
Tidskrifter 1 915 -1,2
Annonsbilagor 460 +4,8
Direktreklam 3 981 +0,1
TV 5 741 +10,5
Text-TV 12 -16,0
Radio 759 +9,9
Bio 126 +6,2
Internet 6 455 +13,2
Mobilmarknadsföring 191 +202,7
Utomhusreklam 1 102 +1,7
Butiksmedia 111 +0,3
Summa medieinvesteringar 32 009 +4,2

Ladda ned IRM-s pressmeddelande här (PDF).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share