Stark tillväxt för MTG Radio

mtgradio

MTG Radios omsättning fortsätter att växa. Under fjärde kvartalet var tillväxten dubbelsiffrig, enligt MTG-s senaste kvartalsrapport.

MTG släpper inga separata siffror för MTG Radio, men omsättningen för ”Nice Entertainment, MTGx, MTG Radio” ökade med 37 procent till 815 miljoner kronor. Uppgången förklaras med ”stark organisk tillväxt” men också med konsolideringen av Nice Entertainment i november 2013.

Totalt omsatte MTG 4,371 miljarder kronor under fjärde kvartalet, efter en uppgång med 6 procent sedan motsvarande period 2013. Det totala rörelesresultatet för koncernen var 611 miljoner, vilket är en uppgång med 47 procent jämfört med 2013.

Share