Stabil utveckling för radioreklamen i oktober

Mediebyråerna förmedlade radioreklam för lika mycket pengar (57,8 miljoner kronor) under oktober som under motsvarande månad 2019. Det visar den senaste Mediebyråbarometern.

De andra traditionella medierna gick ned under månaden. Print minskade med sammanlagt 30 procent, TV med 14 procent och utomhusreklam med 26,7 procent. De digitala medierna låg sammantaget på samma nivå som året innan men med nedgångar för online display (-12) och sök (-37) och uppgångar för onlinevideo (+19) och sociala medier (+14,5). Medieinvesteringarna gick totalt ned med 13,3 procent.

Ackumulerat för årets första tio månader har förmedlingen av radioreklam gått ned med 12,3 procent till 471,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med en nedgång på 20,9 procent för reklamförmedlingen totalt.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share