Stabil marknadsandel för radioreklamen

Reklamförsäljningen i Sverige minskade med 13,2 procent under det tredje kvartalet, enligt ny statistik från Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM).

Reklamradion behåller sin marknadsandel på 2,6 procent och har alltså en utveckling i nivå med mediemarknaden i stort. Dagstidningarnas andel minskar till 24,4 procent, medan internet går upp till 19,9 procent. TV stiger något till 14,2 procent.

IRM presenterar en ny prognos för 2010 den 30 november.

Share