SR utökar lokala nyheter på helgerna

Sveriges Radio ska bli bättre på att erbjuda lokala nyheter även på helgerna. Det är ett av löftena i Sveriges Radios remissvar på public service-kommitténs betänkande inför tillståndsperioden 2014-2019.

2014 ska Sveriges Radio starta utbyggnaden av digitalradio. Men en förutsättning är att bolaget får tillräcklig finansiering för teknik, parallellsändningar och program.

”Med digitalradio kan vi renodla kanalutbudet och få bort vissa programkrockar. Det vet vi av erfarenhet att publiken uppskattar. Men då måste vi få tillräcklig med pengar till både teknik, parallellsändningar och program” säger SR-s VD Cilla Benkö.

SR ska även fortsätta bygga ut nätet av utrikeskorrespondenter, ge den grävande journalistiken en viktigare roll och utöka antalet specialiserade reportrar. Dessutom ska kulturbevakningen utanför Stockholm byggas ut. För att klara satsningarna krävs dock en ”rimlig finansiering”, enligt SR-s remissvar.

Ladda ned hela remissvaret som PDF-fil här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share