SR uppfyller public service-uppdraget

Foto: Johan Lindström.

Public service-bolagen uppfyller sina uppdrag, skriver granskningsnämnden i sin årliga bedömning av public service-redovisningarna från SR, SVR och UR. Men nämnden vill ha en bättre redovisning av programverksamhet på internet och hur företagen samarbetar med varandra för att öka effektivitet och produktivitet.

”Nämnden har tidigare påpekat att redovisningarna kan utvecklas för att ge allmänheten möjlighet att få insyn i public service. Det är angeläget att redovisningarna är så enkla och lättillgängliga som möjligt. I årets granskning ser vi att företagen har arbetat med detta. Vi ser samtidigt att det finns mer som företagen skulle kunna göra” säger Dag Mattsson, som är ordförandei granskningsnämnden.

SR får betyget ”uppfyllt” i alla villkor som ställts upp, förutom ”Redovisning av programverksamhet på internet” som ses som ”delvis uppfyllt”.

Nämnden nämner några saker som SR kan förbättra: en förtydling av hur stor del av den totala sändningstiden som är egenproducerat, en bättre redovisning av villkoret om jämställdhet, mångfald och spegling i inköpta program, en definition av hur man når upp till kravet på att 55 procent ska produceras utanför Stockholm samt mer beskrivande redovisningar av utbudet på minoritetsspråk.

Mer:
Public service-bedömning 2022 (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share