SR-undersökning: En tredjedel av journalisterna blir hotade

Tillsammans med TU har Sveriges Radio beställt en undersökning från Ipsos om hot, trakasserier och våld mot journalister. Den visar att 33 procent av journalisterna i SR och TU-s medlemsbolag har blivit antingen hotade eller trakasserade det senaste året.

”Vi vill synliggöra ett problem som riskerar att drabba demokratin i vårt land. Vi behöver trygga journalister som kan problematisera och visa på motbilder. Rädsla hos en journalist riskerar att leda till självcensur och utebliven bevakning vilket i sin tur leder till att de ”onda” krafterna får styra bilden” säger SR-s VD Cilla Benkö i ett pressmeddelande.

SR-anställda blir hotade och trakasserade i mindre utsträckning än tidningsanställda. Chefer och ledarskribenter blir mer utsatta än andra. Det finns ingen skillnad mellan hur ofta manliga och kvinnliga journalister hotas, men däremot finns det skillnader när det gäller vilka typer av hot och trakasserier som riktas mot män och kvinnor samt vilka effekter hoten får. De flesta hot kommer från män och enskilda privatpersoner. Näst vanligast är att hoten kommer från grupper med högerextrem koppling.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share