SR-undersökning: En majoritet vänder sig till radion vid en kris

Radiohuset i Stockholm. Foto: Sveriges Radio.

En majoritet av svenskarna skulle vända sig till Sveriges Radio för att få mer information vid en samhällsstörning, kris och krig. Det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av SR.

64 procent av de tillfrågade säger att de skulle hämta information från radion när det kommer ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten). 43 procent skulle vända sig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för information och lika många till TV. 97 procent anser att Sveriges Radio har en viktigt roll i en sådan situation.

Undersökningen visar också att de flesta har en radio i hemmet och att 61 producent skulle använda en nödradio som kan drivas med vev, batteri eller solcell. Dock är det betydligt färre unga som har en radio hemma.

”Sveriges Radio har en unik roll i det svenska totalförsvaret. Därför är det positivt att se att 60 procent av befolkningen är rustade och förberedda med en nödradio. Sedan tidigare vet vi att åtta av tio har tillgång till en vanlig radio i hemmet eller bilen. Samtidigt ser vi i undersökningen att unga vuxna till viss del har ett kunskapsgap om hur man ska agera vid en kris och att kunskapen där borde öka. Där har både vi och andra aktörer ett jobb att göra” säger SR:s VD Cilla Benkö.

SR-undersökningen presenteras under beredskapsveckan som just nu pågår och som uppmärksammas av SR på flera sätt. Bland annat deltog Cilla Benkö i ett öppningsseminarium för veckan.

”När ingenting annat i samhället fungerar, om elen eller mobilnätet ligger nere, ska det alltid gå att få trovärdiga nyheter och samhällsviktig information genom att lyssna på beredskapskanalen P4 via exempelvis en vev-, batteri- eller bilradio. Vi ser redan idag vid exempelvis stormen Hans eller i kriget i Ukraina hur avgörande radion har varit för att rädda liv. Det är viktigt att så många som möjligt känner till det” säger Cilla Benkö.

Mer:
Novus-undersökningen Sveriges Radio-beredskap (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share