SR ska spara 200-250 miljoner och minska antalet anställda

Foto: Johan Lindström.

Sveriges Radio måste sänka sina årliga kostnader med mellan 200 och 250 miljoner kronor årligen och det kommer att innebära färre anställda. Det skriver bolagets VD Cilla Benkö på Sveriges Radio-bloggen.

De främsta orsakerna till neddragningarna är att SR:s hyror ökat med 10 procent och löneökningar som är dubbelt så stora som anslagshöjningen på två procent. Dessutom måste SR satsa mer på säkerhet i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

”Sammantaget innebär dessa utmaningar att vi måste agera och göra omfattande besparingar trots att vi just nu har en ekonomi i balans. Huvudorsaken är att inflationen urholkar anslagen snabbt vilket gör att kostnaderna ökar snabbare än anslagen räknas upp” skriver Cilla Benkö.

Trots neddragningarna kommer SR enligt Benkö att följa sina strategier med en ”vision om fler röster och starkare berättelser för en större förståelse”, ”ljudet i fokus” och en påskyndad digitalisering.

Besparingsprogrammet innebär sänkta årliga kostnader på mellan 200-250 miljoner, som berör alla delar av företaget. Från programverksamheten försvinner 130-150 miljoner. Besparingarna innebär också att antalet anställda kommer att minska.

”Vi vet redan nu att vi också kommer att behöva minska antalet anställda. Det är idag för tidigt att säga exakt hur många som kommer att omfattas eller i vilken del av företaget ändringarna kommer att ske men allt tyder på att vi kommer att få genomföra uppsägningar. Vår ambition är att kunna ge alla våra medarbetare tydligare besked så fort som möjligt” skriver Cilla Benkö.

Under de senaste tio åren har SR effektiviserat bland annat inom stödverksamheten som fått tio procent mindre att röra sig med. Stödverksamheten ska nu spara ytterligare fem procent och samtidigt bära sina egna ökade lönekostnader.

Samtidigt kommer Sveriges Radio att prioritera när det gäller innehåll och teknisk utveckling. Bland annat kommer bolaget att avsätta resurser till ett nytt radioproduktionssystem eftersom det från 2027 inte kommer att gå att köpa reservdelar till kontrollborden. Även SR Play kommer fortsätta att utvecklas.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share