SR: "Politisk direktstyrning"

Sveriges Radio riktar kritik mot att regeringen väljer att ta 100 miljoner kronor från radio- och TV-avgiften till en engångssatsning på arkivprojekt inom public service-bolagen.

”Förslaget innebär att ytterligare steg tas mot en förändring av principerna för en public service-finansiering och oberoende ställning. Det förvånar onekligen att detta steg av politisk direktstyrning av vår verksamhet tas just när den nyligen tillsatta public service-utredningen har inlett sitt arbete. Vi uppskattar att politisk enighet har rått om ”armlängds avstånd” mellan statsmakterna och public service-företagen” säger Mats Svegfors och Cilla Benkö i ett pressmeddelande.

Riksdagen beslutade 2009 att ge 5 miljoner årligen till Berwaldhallen. Även då underströk Sveriges Radio att det fanns principiella problem med att rikta medel.

Mats Svegfors och Cilla Benkö upprepar också sin kritik mot den årliga tvåprocentiga uppräkningen av medlen till public service. Totalt innebär den låga ökningen under 2011, 2012 och 2013 i verkligheten en varaktig sänkning av medlen för public service med en halv miljard kronor årligen, enligt SR-ledningen.

”Genom den uteblivna uppräkningen blir det avsevärt mycket svårare att långsiktigt finansiera public service med bibehållen kvalitet. Även möjligheterna att införa digitalradio begränsas” skriver de i pressmeddelandet.

Mats Svegfors och Cilla Benkö välkomnar att 55-procentskravet, som har reglerat andelen produtioner utanför Stockholm. De tycker däremot att det är remarkabelt att regeringen fortfarande vill ha förhandsprövning av nya tjänster – ett förslag som kritiserades av konstitutionsutskottet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share