SR öppnar framtidsutredningen

Sveriges Radios framtidsutredare Hanna Stjärne bjuder in lyssnarna till en diskussion om framtidens medielandskap.

I höstas fick Hanna Stjärne i uppdrag av SR-ledningen att göra en framtidsutredning, som täcker in både samhällsutvecklingen i stort och förändringarna på mediemarknaden. Bland annat har hon träffat hundra externa personer, liksom SR-medarbetare och samarbetspartners. Dessutom har utredningen tittat på hur andra företag och organisationer gör för att få en bild av framtiden.

Efter samtalen har sju fokusområden tagits fram: publik/användare, teknik/distribution, socioekonomiska faktorer, konkurrens, rättigheter, politik/regleringar och corporate social responsibility. En styrgrupp har sedan tagit fram de 30 trender som är viktigast för medieutvecklingen under de kommande åren.

Information från utredningen kommer under våren att löpande läggas ut på Sveriges Radios hemsida och Hanna Stjärne bjuder nu in lyssnarna att diskutera trenderna.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share