SR-ledningen klar

Redan på fredag, 1 maj, genomförs omorganisationen på Sveriges Radio. Då får SR en mindre ledningsgrupp och fyra enheter istället för sju. Det beslutade SR-styrelsen under onsdagen.

Björn Löfdahl sitter kvar som programdirektör och blir chef för Programenheten. I den ingår även Berwaldhallen, Nya Medier och Trafikredaktionen. Monika Sandberg blir biträdande programdirektör och chef för de kanalansvariga i Programenheten. Hon kommer även att ingå i SR-ledningen.

Jan Peterson, som senast varit strategichef på SVT, blir direktör för enheten Analys och Kommunikation. Enheten är en sammanslagning av VD-enheten och kommunikationsenheten.

Jyrki Elo är även i fortsättningen direktör för Administration och teknik. I enheten finns även ansvaret för ekonomin, medan personalfrågor flyttas till en ny enhet. Administration och Teknik kommer även att ha hand om Driftcentralen, som sköter utsändningarna av SR-s kanaler.

Agneta Ericson blir tillförordnad personaldirektör och chef för Personalenheten.

Från fredag sitter följande personer i SR-ledningen: Mats Svegfors (VD), Cilla Benkö (vice VD), Björn Löfdahl (programdirektör), Monika Sandberg (biträdande programdirektör), Jan Petersson (direktör Analys och Kommunikation), Jyrki Elo (administrativ och teknisk direktör) och Agneta Ericson (tillförordnad personaldirektör).

Nedan: Mats Svegfors, Cilla Benkö, Björn Löfdahl, Monika Sandberg, Jan Petersson, Agneta Ericson och Jyrki Elo.

Mats SvegforsCilla Benkš-tilltrŠdande vice VD Sveriges RadioBjörn LöfdahlMonika SandbergJan PeterssonAgneta EricsonJyrki Elo

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share