SR-journalister får nytt avtal

Journalistförbundet och Medieföretagen tecknade idag ett nytt treårigt kollektivavtal för journalister inom public service-bolagen.

Avtalet innebär lönehöjningar på minst 6,8 procent och förändringar när det gäller föräldralönen, en ”modern struktur” för den lokala lönesättningen, höjd individgaranti och fokus på lokal samverkan enligt Utvecklingsavtalet.

”Vi har tillsammans med Medieföretagen lagt fokus på att skapa goda förutsättningar för lokalt samarbete på alla nivåer. Det ger våra klubbar stora möjligheter att öka inflytandet över lönesättning, kompetensutveckling och affärsutveckling” säger SJF-s ordförande Jonas Nordling.

Förhandlingarna om ett nytt avtal för frilansar fortsätter den 23 augusti.

Share