SR har ”i huvudsak” uppfyllt PS-uppdraget

Sveriges Radio, SVT och UR har ”i huvudsak” uppfyllt sina public service-uppdrag. Det skriver granskningsnämnden för radio och TV i sin årliga genomgång av bolagens public service-redovisningar.

Nämnden riktar dock kritik mot Sveriges Radio på flera områden. Det gäller bland annat att det saknas nyckeltal om effektivitet och produktivitet och att det inte framgår tillräckligt tydligt om Sveriges Radio har ”upprätthållit en god balans mellan kärnverksamhet och kompletterande verksamhet”. SR har inte kunnat visa att sidoverksamheterna bär sina egna kostnader och det går därför inte att avgöra om de bedrivits konkurrensneutralt, skriver nämnden.

SR får ”med viss tvekan” anses ha uppfyllt kraven gällande jämställdhet, mångfald och spegling, men har inte uppfyllt kraven på att prioritera tillgängligheten för program för barn och unga med funktionsnedsättning. ”Med tvekan” har SR uppfyllt kraven på program på minoritetsspråk och teckenspråk och ”med viss tvekan” för äldre barn och unga.

Mer:
Granskningsnämndens bedömning (som PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share