SR har ”huvudsakligen uppfyllt public service-uppdraget”

SR, SVT och UR har ”huvudsakligen uppfyllt sina public service-uppdrag”. Det kommer granskningsnämnden fram till i sin årliga bedömning av de tre bolagens public service-redovisningar.

Nämnden skriver att public service-redovisningarna har blivit bättre, men nämner dock som vanligt en del som bör förändras för att public service-bolagen ska leva upp till sina uppdrag. Från SR saknar nämnden nyckeltal för produktivitet. SR har inte levt upp till kravet att sidoverksamheter ska bära sina egna kostnader och inte heller drivit de verksamheterna på ett konkurrensneutralt sätt. Nämnden skriver även att SR har angett felaktiga uppgifter om kostnaderna för sidoverksamheter, något nämnden ser allvarligt på. Däremot anser nämnden att sidoverksamheternas omfattning ”inte riskerar att inkräkta på kränverksamheten”.

När det gäller program för barn och unga har SR inte visat att bolaget uppfyller kravet på att ”förmedla kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av världen”. Dessutom är det med tvekan som SR uppfyller kravet att utveckla programmen för unga. Inte heller har SR visat att bolaget har prioriterat program för barn och unga med funktionsnedsättning. Nämnden saknar även uppgifter om dialog med de grupper som berörs av program på minoritetsspråk.

Mer:
Ladda ned hela bedömningen som en PDF här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share