SR förlänger avtal med Teracom

Sveriges Radio har förlängt sitt utsändningsavtal med Teracom i ytterligare två år.

Avtalet gäller nationell utsändning av de fyra FM-kanalerna P1, P2, P3 och P4 samt RDS-tjänsten. SR är Teracoms största kund och når via Teracoms sändarnät med 54 stora och 130 mindre sändarstationer 99,8 procent av de svenska hushållen.

”Vi ser det förlängda avtalet som ett gott betyg på vår pågående leverans. Vi vet även att dialogen vi för med Sveriges Radio kring hur marknätet kan utvecklas och förbättras har varit en viktig aspekt när avtalet nu förlängs” säger Magnus Rosenberg, som är marknads- och försäljningsdirektör på Teracom.

Share