SR: ”Den svenska ljudmarknaden är unik”

Foto: Claes Bertilson/Sveriges Radio.

Sveriges Radio skriver i sin public service-redovisning för 2023 att svenska bolag som Spotify, Acast, Perfect Day och Storytel har varit med om att skapa en konkurrenssituation som skiljer Sverige från andra länder.

”Den svenska ljudmarknaden är unik. Det finns skäl att tala om en svensk ljudboom under det senaste decenniet, och utvecklingen har haft en avgörande betydelse för hur den nationella konkurrensen ser ut. Inget annat land med samma befolkningsmängd kan uppvisa en sådan utveckling av inhemskt skapat utbud av tjänster och innehåll, inklusive ett särskit public service-bolag inriktat på ljud” skriver SR i public service-redovisningen som även framhåller att SR har ökat de externa produktionerna under de senaste åren.

Sveriges Radio betalade förra året 173,3 miljoner för produktioner hos externa producenter och för samproduktioner. Det är 3,2 miljoner mer än 2022 och 11,5 miljoner mer än 2021. De största leverantörerna av program till SR var Filt, Massa Media, Munck Studios och Tredje Statsmakten Media.

Kostnaderna för externa medverkande och programanställda steg med 4,5 miljoner till 149,3 miljoner kronor. Musikrättigheter köptes för 154,6 miljoner (+1,8). Totalt var kostnaderna för utomståendes medverkan 477,3 miljoner, vilket är 9,6 miljoner mer än under 2022.

I public service-redovisningen framgår också att 55,37 procent av programtiden i SR:s kanaler producerades utanför Stockholm, vilket gör att bolaget klarar målet på 55 procent. Under perioden 2014-2022 har andelen varit i genomsnitt 55,41 procent. SR sände från alla kommuner i landet åtminstone någon gång var fjärde månad, med stationering på 52 orter.

SR tilldelades 3,265 miljarder kronor för 2023 och fick under året även in 95,4 miljoner i andra intäkter. Av Sveriges Radios kostnader på totalt 3,287 miljarder kronor gick 2,629 miljarder till programproduktion, 268 miljoner till distribution, 374 miljoner till övriga kostnader och 16 miljoner till sidoverksamhet.

Per programkategori gick 39 procent till nyheter, 16 procent till musik, 15 procent till samhälle och 13 procent till kultur. Övriga kategorier var underhållning (7 procent), livsstil (5 procent) och service (2 procent).

Sveriges Radio hade en veckoräckvidd på 78 procent under 2023, vilket är två procentenheter mindre än 2022 och fyra procentenheter mindre än 2021.

Enligt Lyssningsloggen 2023, som gjordes av Novus för SR, var SR:s andel av den totala lyssningen på radio och podd 64 procent (-1), före kommersiell radio med 16 (+1), Spotify med 5 (+2), Acast 2 (0), Perfect Day 1 (0), utländsk radio 1 (-1), utländska poddar 2 (-1) och andra aktörer 4 (0).

Sveriges Radio var inte lika dominerande om man bara räknar internetplattformar. SR Play hade en andel på 11 procent och sverigesradio.se på 5 procent. De största kommersiella plattformarna var Spotify (40 procent), Youtube (11 procent ), Storytel (6 procent) och Apple Podcaster (5 procent).

Mer:
Sveriges Radios public service-redovisning 2023 (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share