SR: Bra med moderniserat regelverk

Fotograf: Mattias Ahlm/Sveriges Radio.

Sveriges Radio är positivt till regeringens public service-proposition och tycker att den markerar företagets viktiga roll i ett modern och digitalt medielandskap.

”Det är bra att propositionen moderniserar vårt regelverk. Sveriges Radio är idag landets mest rikstäckande medieföretag och jobbar aktivt med att lyfta fler röster och fler perspektiv i vårt innehåll. Vi har gjort stora lokala satsningar den senaste tiden, bland annat med 13 nya tjänster utanför Stockholm och en stor satsning på en bättre beakning av Stockholms län med dess 26 kommuner” säger SR-s VD Cilla Benkö i ett pressmeddelande.

”Det är också bra att propositionen slår fast att programföretagen ska tillhandahålla ett mångsidigt utbud och att vårt uppdrag är att nå publiken. Vi välkomnar att vårt digitala utbud i stora delar likställs med det som sänds i linjär radio. Vår kärnverksamhet framöver är ljud på öppna och tillgängliga plattformar” säger Cilla Benkö.

Däremot är Sveriges Radio fortfarande emot den förhandsprövning som ska göras av större nya tjänster i den kompletterande verksamheten.

”Jag är principiellt emot förhandsprövning av vår verksamhet. Det är oroande att det i slutändan kan bli kommersiella intressen som avgör hur Sveriges Radios verksamhet kan utvecklas och inte publikens behov eftersom vem som helst enligt propositionen kan anmäla en ny kompletterande tjänst till förhandsprövning. Att det dessutom är regeringen som ska ha sista ordet är något jag som publicist tycker är problematiskt” säger Cilla Benkö.

Det extratillskott som nu görs med pengar från Radiotjänst och den fortsatta tvåprocentiga årliga uppräkningen räcker inte för att behålla nuvarande programverksamhet, enligt Cilla Benkö.

”Det är i grunden välkommet men det finns en stark övertro när det gäller vad dessa pengar ska räcka till. Vi har en verksamhet som domineras av personalkostnader. Vi har en enda intäktskälla, på radiomarknaden sker all produktion på svenska, och det går inte att varken sälja format eller samproducera med ett antal andra aktörer för att dela på kostnaderna. Min bedömning är att vi kommer behöva plocka bort program för att kunna utveckla verksamheten” säger Cilla Benkö.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share