SR börjar sända på ukrainska

Grafik: Sveriges Radio.

Nästa vecka startar Sveriges Radio nyhetssändningar på ukrainska. Målgruppen är de som flytt från kriget i Ukraina till Sverige.

Sändningarna kommer förutom nyheter även innehålla samhällsinformation, guider och tips om Sverige. Det kan exempelvis handla om vart man vänder sig om man blir sjuk.

De ukrainska programmen kommer att sändas på webben och i SR Play-appen. Verksamheten är en tillfällig satsning.

”Vi följer givetvis händelserna i Ukraina och kraftsamlar oss nu kring den våg av nyanlända som är i behov av information och nyheter. Det här är en tillfällig satsning som vi kommer att utvärdera och utveckla i relation till behov. Generellt sett ser vi löpande över vårt språkutbud utifrån hur det ser ut i svenska samhället, och med lyhördhet för förändringar i vår omvärld” säger Ella Petersson som är kanalansvarig för P2 och språkutbudet.

Nyheterna i de ukrainska sändningarna bygger framförallt på material från Ekot och från andra språkredaktioner inom Radio Sweden.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share