SR ansöker om nationellt DAB-tillstånd

Sveriges Radio har skickat in en ansökan till kulturdepartementet om ett nationellt DAB+-tillstånd för nästa tillståndsperiod 2020-2025.

SR har under den nuvarande tillståndsperioden tillstånd att sända digitalradio i fyra områden: Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrbotten. Inför den nya tillståndsperioden, som inleds vid nyår, vill SR ha ett rikstäckande tillstånd för tio kanaler.

I sin ansökan skriver SR att ”den tekniska utbyggnaden ger emellertid idag inte möjlighet till digitala ljudradiosändningar med den täckningen” och att bolaget vill ha en ”utformning av tillståndet som ger möjlighet att, utan att ansöka om nytt tillstånd, flexibelt utöka dagens täckningsområde för digitalradio och anpassa sändningarna till framtida tekniska utvecklingar”.

En förutsättning för en utbyggnad av DAB-sändningarna är att ”medel tilldelas som ger företaget ekonomiska förutsättningar att utöka täckningen och Sveriges Radio finner det lämpligt med hänsyn till radiomarknaden”.

Regeringen stoppade 2015 en planerad utbyggnad av DAB. I propositionen inför den nya tillståndsperioden skriver regeringen att det är upp till SR att avgöra om bolaget ska sända digitalradio eller inte.

”Sveriges Radio har möjlighet att självt avgöra om företaget ska fortsätta att bedriva digitala ljudradiosändningar i marknätet. Det är dock viktigt att ett sådant ställningstagande görs med grund i en analys av utvecklingen på radiomarknaden som helhet. I det fall Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio önskar fortsätta med digitala sändningar i marknätet, bör de ansöka om tillstånd hos regeringen inför kommande tillståndsperiod” står det i propositionen.

 

Share