Spotifys inkomster från poddannonsering steg 30 procent

Foto: Johan Lindström.

Spotify omsatte 3,2 miljarder euro under andra kvartalet. Det är 11 procent mer än siffran för motsvarande period förra året. Förlusten minskade samtidigt från 174 till 112 miljoner euro. Dessutom tillkom engångskostnader på 135 miljoner för nedläggning av poddar (44 miljoner euro), kostnader för oanvända fastigheter (83 miljoner euro) och personalnedskärningar (8 miljoner euro).

Antalet användare ökade med 27 procent till 551 miljoner, vilket är 21 miljoner mer än väntat. Tillväxten med 36 miljoner nya användare är den största hittills under ett kvartal. Antalet betalande användare var 220 miljoner, vilket är en ökning med 17 procent och 3 miljoner mer än prognosen. Spotify uppmärksammar särskilt att antalet användare i generation Z har ökat starkt.

Inkomsterna från annonsering steg med 12 procent och inkomsterna från annonsering i poddar ökade med hela 30 procent sedan andra kvartalet 2022.

Igår meddelade Spotify att bolaget kommer att höja abonnemangspriserna. Spotify-chefen Daniel Ek sade på en telefonkonferens under tisdagen att han föredrar att öka inkomsterna genom fler kunder och nya produkter men att den höjning som nu kommer är något bolaget har förvarnat om. De flesta kunder kommer att beröras av höjningen först i september, vilket gör att bolaget får full effekt av förändringen först i fjärde kvartalet.

När det gäller strategin för poddar berättade Daniel Ek att man blivit försiktigare och erkände att man tidigare har betalat för mycket för en del poddproduktioner.

”Den största förändringen i vår strategi är att vi har blivit mer effektiva och försiktiga tack vare att vi nu har mer data. Vi förnyar produktioner som fungerar och lägger ned det som inte fungerar” sade Daniel Ek.

Spotify räknar med att nå 572 miljoner användare i slutet av tredje kvartalet, varav 224 miljoner betalande. Omsättningen beräknas till 3,3 miljarder euro och förlusten till 45 miljoner euro.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share