Spotify når 21 procent dagligen

Spotify har en daglig räckvidd på 21 procent i Sverige, enligt TNS Sifo-mätningen Orvesto Konsument som för första gången mäter Spotify. Siffrorna presenterades på Radiodagen förra veckan.

Användningen av Spotify ligger på i genomsnitt fyra minuter om dagen. När det gäller räckvidden är Spotify nu lika stor som allt lyssnande på CD-skivor och MP3-filer tillsammans.

I åldersgruppen 16-35 är Spotify betydligt mer framgångsrikt. Där är den dagliga räckvidden mer än dubbelt så hög – 46 procent – och den dagliga konsumtionen 13 minuter. Därmed når Spotify lika många som reklamradion i åldersgruppen.

TNS Sifo har även frågat om den upplevda konsumtionen av radio. 26 procent säger att de lyssnar mer på radio nu än tidigare, medan 19 procent väljer alternativet mindre. Den senare gruppen motiverar sitt val med Spotify (55 procent), den egna situationen (54), att radion blivit sämre (41) och ”vill ha mer än ljud” (31).

I åldersgruppen 16-35 uppger 34 procent att de lyssnar mer på radio och 24 procent att de minskat sitt radioanvändande. Bland de som har reducerat sin radiokonsumtion nämns Spotify som anledning av hela 84 procent.

När det gäller framtida användning av radio säger 19 procent att de kommer att använda radio mer, medan 8 procent säger att deras radiolyssnande kommer att minska.

”Det finns ingen längtan efter att lyssna mindre på radio, tvärtom” kommenterar Anders Lithner, som presenterade mätningen på Radiodagen.

Anders Lithner konstaterade dock att radiokonsumtionen har minskat i Orvesto-mätningen över tiden.

”Vi har med en riktig nedgång att göra, i en situation där internet och Spotify går upp snabbt. Samtidigt är det uppenbart att radion har en stark ställning och att radion har en stark varumärkesposition” säger han.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share