Sparkrav på Ålands Radio

husetjpg1Ålands public service-radio Ålands Radio och TV, som ägs av landskapet Åland, måste göra kraftiga besparingar nästa år om inte nya resurser tillförs. Det rapporterar dagstidningen Nya Åland.

Ålands Radio och TV ska från och med nästa år betala 250 000 euro i upphovsrättsavgifter för återutsändningen av SVT-s TV-kanaler. Avgifterna betalades tidigare av landskapet, men ska från nästa år ingå i Ålands Radios budget.

TV-licensen på Åland höjdes i år från 200 till 220 euro om året, efter att ha legat på samma nivå under sex år. Det räcker dock inte för att täcka de nya upphovsrättsavgifterna. För att klara det nya ekonomiska läget finns enligt Nya Åland tre olika alternativ. Antingen kan man ta betalt av kabelbolagen för återutsändningen av kanalutbudet, spara in på utbudet i radio och TV eller höja licensen ytterligare. Om det senare alternativet väljs hamnar licensen på 250 euro, vilket är betydligt högre än licensavgifterna i Finland och Sverige.

Ålands Radios förvaltningsråd har som utgångspunkt att radio- och TV-utbudet ska vara detsamma som nu, men det är inte uteslutet att det blir förändringar.

”Vi kan inte leva över våra tillgångar. I slutändan drabbas radioverksamheten” säger Christian Nordas, som är ordförande för förvaltningsrådet, till Nya Åland.

Ålands Radio och TV bildades 1996 och tog då över den verksamhet som finska Rundradion (Yleisradio) hade på Åland. Företaget sänder lokalt producerad radio från 05.30 till 19.00 varje dag.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share