Soran Ismail: "Valet var enkelt"

Soran Ismail och Sveriges Radio har kommit överens om att Soran Ismail tar paus från att programleda P3-s Morgonpasset till efter valet. Pausen inleds 25 februari.

Anledningen till beslutet är enligt ett pressmeddelande från Sveriges Radio de riktlinjer om opartiskhet som finns för medarbetare under valrörelsen. Soran Ismail har som debattör tagit ställning mot Sverigedemokraterna.

”Soran är en känd debattör och inför valrörelsen har vi diskuterat hur han kan förhålla sig till sin roll som komiker och debattör å ena sidan och Sveriges Radios riktlinjer för medarbetare under valrörelsen” säger Lotta Mossberg, som är kanalchef för Radio Stockholm och P3 Stockholm.

I Sveriges Radios etiska regler för medarbetare står det att ”medarbetare som kandiderar i ett val, som aktivt medverkar i något politiskt parti eller på annat sätt offentligt redovisar sin ståndpunkt får inte framträda i Sveriges Radios program under tre månader före ett val eller en folkomröstning”. Samtidigt står det på ett annat ställe att Sveriges Radios medarbetare ska vara partiska när det gäller rasism: ”Som medarbetare ska vi hävda principen om alla människors lika värde. I det ligger att vi ska verka för jämställdhet och ta avstånd från rasism, våld, brutalitet och diskriminering. Vi bör därför i sammanhang där andra står för sådana åsikter i våra program vara partiska och bemöta eller på annat sätt ta avstånd från dessa uttalanden”.

I en artikel som publiceras i Expressen skriver Soran Ismail att han fick välja mellan att inte ta ställning eller fortsätta sända radio.

”I min roll som programledare i Morgonpasset fick jag frågan om jag kunde tänka mig att inte ta ställning på något område för att därmed kunna jobba kvar som programledare. Detta inkluderar såväl min turné och min podcast som sociala medier och intervjuer. Alternativt få lov att även fortsättningsvis ta ställning och därmed ta en paus som programledare till efter valet. Valet var enkelt för mig, och det skedde i samförstånd med SR” skriver Soran Ismail.

I artikeln frågar sig Soran Ismail samtidigt om det är oproblematiskt att tvingas vara opartisk ”gentemot ett parti som vår egen granskningsnämnd stämplat som främlingsfientligt för att kunna ha ett uppdrag på SR”.

Mer här:
Public service-handbok
Soran Ismail: ”Opartiskheten som är emot min världsbild”
Kerstin Bröms Lumpus om Soran Ismail och Sveriges Radios riktlinjer inför valet

Share