Sex företag och en privatperson vill ha de nationella tillstånden

Vid sidan av Bauer Media, MTG och NRJ har även ytterligare två företag och en privatperson lämnat bud på de nationella reklamradiotillstånden.

Bauer Media AB har lämnat in tre ansökningar, NRJ tre via NRJ Finland Oy Ab och tre via RBS Broadcasting AB. MTG-s fyra ansökningar kommer via Kilohertz AB. DB Media AB, som driver bland annat Guldkanalen i Staffanstorp, har också skickat in tre ansökningar, liksom Malmö-baserade Mad Men Media AB, som driver Retro FM. Slutligen har en Marijn Janssen lämnat tre bud.

Share