Sändningstillstånd ska kunna återkallas vid fara för Sveriges säkerhet

Rosenbad. Foto: Regeringskansliet.

Sändningstillstånd för radio och TV ska kunna återkallas om tillståndshavaren orsakat fara för Sveriges säkerhet. Det föreslås i en promemoria från Kulturdepartementet.

Regeln, som föreslås träda i kraft 1 januari 2024, ska inte gälla public service-bolagen. Initiativ till en återkallelse ska tas av Justitiekanslern och prövas i en domstol med jury. Tillståndshavaren ska inte kunna få tillbaka någon del av den sändningsavgift som har betalats.

Om det gäller närradio ska tillståndshavaren inte kunna få ett nytt tillstånd inom ett år eller ”om det finns synnerliga skäl” högst fem år.

I promemorian föreslås också att tillståndsgivningen för ljudradio till utlandet och vidaresändningar flyttas från regeringen till Myndigheten för press, radio och TV. Det motiveras med att SR:s sändningar till utlandet har upphört. Idag använder DR ett vidaresändningstillstånd för att sända dansk radio och TV från Helsingborg mot Danmark.

Att MPRT tar över tilllståndsgivningen för ljudradio till utlandet och vidaresändningar innebär också att AM-tillstånd kommer att behandlas på samma sätt som analog kommersiell radio. Det ska kunna ske utan att det skrivs nya bestämmelser. I promemorian konstateras att det idag inte finns några reguljära AM-sändningar men att det finns ett intresse hos främst radioentusiaster.

Mer:
Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share