Samordning av mediemätningarna i Norge

I Norge försöker mediebyråerna och annonsörerna samordna mediemätningarna, skriver Kampanje.

”Mot gullstandard” heter projektet, som har som mål att skapa en gemensam ”valuta” för alla medier och på så sätt underlätta jämförelser mellan dem.

Arbetet leds av Mediebyråenes Intresseorganisasjon och Annonsørforeningen, som har valt undersökningsföretaget TNS Gallup som samarbetspartner. En rapport ska vara klar i andra kvartalet nästa år och om försöket slår väl ut tas ett beslut om en permanent verksamhet. Liknande projekt pågår i Danmark och Storbritannien.

I projektgruppen sitter bland annat Dag Andersen från Norges största kommersiella radiostation P4.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share