Sametinget vill ha mer samisk radio

Sametinget vill att public service-bolagen satsar mer resurser på samisk radio och TV, skriver Oddasat.se.

De nya resurserna ska ge mer sändningstid för samisk radio och TV. När det gäller radio vill sametinget att den utökade sändningstiden i första hand ska hamna i DAB-radionätet och inte i webbradion, där Sameradion sedan 2006 har en egen kanal.

Sametinget tycker också att hela radioutbudet ska göras tillgängligt för alla samer i hela Sverige. I dag sänds morgonprogrammet över hela Sverige, men eftermiddagsprogrammet når endast de nordligaste delarna av Sverige och Stockholm.

Sametinget vill dessutom samla public service-verksamheten på samiska i ett fristående och självständigt samiskt etermediacentrum. Sedan 2010 delar Sameradion och SVT-s samiska redaktion lokaler i Kiruna med gemensam nyhetsdesk och webbsajt.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share