Rörliga bilder via kortvåg med DRM

Fraunhofer IIS har visat upp Diveemo, en ny teknik för att överföra rörliga bilder via kortvåg.

Diveemo bygger på sändningstekniken DRM (Digital Radio Mondiale) och har utvecklats i samarbete med Thomson Broadcast & Multimedia och Chengdu Newstar Electronics.

Den första Diveemo-sändningen genomfördes på radiomässan IBC 2010 i Amsterdam, där ett BBC-program visades på en DRM-mottagare från Newstar. Ett användningsområde sägs vara utbildningsprogram, som kan sändas till stora områden till låg kostnad.

”Diveemos låga investeringskostnader på både sändar- och mottagarsidan gör att sändarbolag kan nå en publik som i dag saknar tillgång till information och utbildningsprogram vid sidan av radio” säger projektledaren Alexander Zink i ett pressmeddelande.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share