Rockklassiker fälldes för sponsring

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt Rockklassikers station i Stockholm för att ha placerat sponsringsmeddelanden på fel plats i programmet Förmiddag med Rockklassiker.

Enligt reglerna får sponsringsmeddelanden bara sändas i början och slutet av ett program. Men Rockklassiker valde att även nämna sponsorer i annonsblocken.

Det är första gången som nämnden har prövat ett ärende om sponsringsmeddelanden i annonsblock enligt den nya versionen av Radio- och TV-lagen. Därför vill inte nämnden ta ut en särskild avgift.

I det aktuella sponsringsmeddelandet har ”Sveriges mobilkasino Leo Vegas.com” nämnts som sponsor. SBS Discovery Radio anser att det är praxis att sponsringsmeddelande får placeras i annonsblock, men nämnden tolkar alltså lagen annorlunda.

Share