"Risk att digitaliseringen hamnar i otakt"

I december får reklamradion söka digitala sändningstillstånd hos Myndigheten för radio och TV. Men både reklamradion och Sveriges Radio varnar för att en tillståndsgivning nu kan försvåra en koordinerad satsning på digitalradio. Anledningen är att SR kanske måste vänta till 2013 på ett besked om sin del av satsningen.

Frågan om Sveriges Radios digitalradio ligger i den public service-kommitté som ska vara färdig i september 2012. Ett beslut tas av regering och riksdag om SR-s verksamhet året därpå. Samtidigt har både regeringen och branschen sagt att lanseringen av digitalradio förutsätter en samordning mellan SR och reklamradion.

Sveriges Radios VD Mats Svegfors pekar i sitt yttrande om Myndighetens planer på ”den uppenbara risk att privatradions och Sveriges Radios processer kring digitaliseringen av radions marknät hamnar i otakt”. Reklamradions organisation RAB skriver att ”en övergång till en digitaliserad marksänd privat radio måste vara mycket nära kopplad med public service motsvarande övergång”.

”Det råder oklarhet om och när SR kommer att påbörja processen med digitalradio. Det råder vidare oklarhet kring när, på vilket sätt och i vilken omfattning SR kommer att inleda digitala sändningar i större omfattning. Det finns en omfattande risk att SR inte kommer att inleda sin process under den närmaste framtiden. Det skulle innebära att den kommersiella radion förväntas inleda digitala sändningar innan SR inleder motsvarande sändningar. Det är ett scenario som är allt annat än lockande för den kommersiella radion. RAB bedömer att intresset från kommersiella radiokanaler att inleda digitala sändningar innan SR inleder digitala sändningar är ytterst begränsat” skriver RAB i sitt yttrande.

RAB upprepar dessutom sin åsikt att koncessionsavgifterna för analog radio måste sänkas ytterligare för att reklamradion ska ha råd med investeringar i digitalradio.

Läs mer om yttrandena från branschen på MRTV-s sajt.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share