Ring P1 fälls för lyssnares kränkningar mot invandrare

P1-programmet Ring P1 har fällts av granskningsnämnden. Anledningen är att lyssnare i två sändningar uttalade sig kränkande om invandrare.

I det första fallet tog inte programledaren avstånd från en inringares ”uppenbart kränkande uttalanden” enligt granskningsnämnden. I det andra fallet sade programledaren visserligen att inringarens resonemang var grovt generaliserande, men nämnden anser ändå att programledaren inte tog avstånd från rasistiska uttalanden. Programmen strider mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft, menar nämnden. I beslutet om det andra programmet var tre ledamöter skiljaktiga.

Vid nämndens senaste möte friades dessutom ett inslag i Nordegren & Epstein i P1 om primärvalsprocessen i USA.

Mer:

Besluten finns som PDF-filer här och här.

Share