Riksrevisionen granskar public service

Kultur och medier blir ett av de områden som Riksrevisionen ska göra särskilda granskningar av det närmaste året. Bland annat ska public service granskas, enligt ett beslut som myndigheten tog idag.

Programbolagen Sveriges Radio, SVT och UR ska ha en verksamhet som ”präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället” konstaterar Riksrevisionen i sin årliga granskningsplan.

”Eftersom public service har en särställning i nyhetsförmedlingen är det ett område som är angeläget för Riksrevisionen att granska. Det kan till exempel handla om huruvida nuvarande tillsyn och granskning av public service är tillräcklig samt organiserad på ett ändamålsenligt sätt” skriver myndigheten.

Även presstödet kommer att granskas av Riksrevisionen.

Mer:
Granskningsplan 2017/2018 (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share