Riksdagen röstade igenom Radio- och TV-lagen

Riksdagen röstade i dag för den nya Radio- och TV-lagen.

I tre frågor blev det votering. Det gällde oppositionens utskottsreservationer om sammanslagningen av Granskningsnämnden och Radio- och TV-verket, sponsring och reklam samt valfrihet i kabel-TV-näten.

Den nya lagen träder i kraft den 1 augusti.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share