Remiss i sommar om föreskrifter för nytt teknikneutralt mediestöd

Foto: Regeringskansliet.

Regeringen släppte idag propositionen Ett hållbart mediestöd i hela landet.

Syftet med det nya mediestödet är framförallt att främja tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling, men ska även bidra till en mångfald av allmänna och oberoende nyhetsmedier av hög kvalitet. Den nya lagen föreslås träda i kraft i januari under förutsättning att stödsystemet godkänns av EU-kommissionen.

Mediestödet ska gå till allmänna nyhetsmedier och är teknikneutralt vilket innebär att även radio och poddar kan söka det. Krav är att mediet har en ansvarig utgivare, är allmänt tillgängligt, att det fortlöpande publicerar huvudsakligen egenproducerad nyheter och inte ”väsentligt verkar mot grundläggande demokratiska värderingar”. Stödet ersätter dagens driftstöd, stöd för lokal journalistik och innovations- och utvecklingsstöd. Ett tillfälligt stöd ska även kunna gå till andra nyhetsmedier i högst fem år.

På Myndigheten för press, radio och TV har man redan arbetat fram ett utkast till föreskrifter för det nya mediestödet. Medieföretag och andra kommer redan i sommar kunna lämna synpunkter på utkastet.

”Vi har arbetat fram ett utkast till föreskrifter och dessa kommer vi att skicka på remiss under sommaren. Vi har fått signaler från medier om att stödet behövs skyndsamt och vi gör vad vi kan för att ge mediestödsnämnden ett underlag för att fatta beslut så tidigt som möjligt under nästa år” säger Kajsa Rohdin som är enhetschef på MPRT.

Mer:
Ett hållbart mediestöd för hela landet (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share