Rekordresultat för MTG

Under förra året ökade MTG sin omsättning med 12 procent (exklusive valutakurseffekter) till 13,1 miljarder svenska kronor.

Rörelseresultatet steg med 27 procent till 1,941 miljarder. Resultatet efter skatt blev 1,75 miljarder kronor.

MTG redovisar inte längre separata siffror för radioverksamheten, som numera ingår i ”övriga verksamheter”. Det affärssegmentet omsatte 1,8 miljarder under 2010, vilket är en uppgång med 11 procent (exklusive valutakurseffekter). I ”övriga verksamheter” ingår även bolag som Bet 24 och Modern Studios. Rörelseresultatet nästan dubblades till 175 miljoner.

MTG förklarar uppgången för ”övriga verksamheter” med bland annat ökad marknadsandel för de norska radiostationerna P4 och P5.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share