Rekordår för MTG, uppgång för MTG Radio

MTG slog sitt försäljningsrekord förra året. Totalt sålde MTG för 13,473 miljarder kronor, vilket innebär en uppgång med 3 procent. Rörelseresultatet blev dock minus 637 miljoner kronor efter en nedskrivning av värdet för den bulgariska verksamheten med 3,182 miljarder kronor.

”Samtliga affärssegment inom TV redovisade ökad försäljning både för kvartalet och helåret, och vi genererade rekordförsäljning under båda perioderna, trots den allmänt rådande osäkerheten kring ekonomin som vi har sett under året” säger MTG-s VD och koncernchef Hans-Holger Albrecht i ett pressmeddelande.

Radioverksamheten ingår numera i området ”övrigt” tillsammans med Bet 24 och Modern Studios. Försäljningen för området minskade med 1 procent, men det beror på minskad försäljning för Bet 24.

Nettoomsättningen för ”övrigt” gick ned med 7 procent till 1,675 miljard kronor förra året och det totala rörelseresultatet (inklusive intressebolag) minskade med 35 procent till 114 miljoner kronor.

”Försäljningen för koncernens svenska och norska verksamheter inom radio var stabil under det fjärde kvartalet och ökade för helåret 2011” skriver MTG i sin bokslutskommuniké för 2011.

Share