Regional nedsläckning av FM föreslås i Norge

Norges tre stora radiobolag har tagit fram ett gemensamt förslag för hur huvuddelen av FM-sändningarna ska kunna läggas ned 2017.

Förslaget från NRK, MTG-ägda P4-gruppen och SBS Radio presenteras i ett brev till Kulturdepartementet och innebär att FM-sändningarna stängs ned region för region från 11 januari till 13 december 2017.

”Huvudanledningen för en regionvis nedsläckning är att se till att det finns bra tillgång till DAB-apparater, speciellt biladaptrar och kapacitet för installation av dessa. Det skulle kunna ha blivit ett problem om hela landet skulle släckas ned samtidigt” säger Ole Jørgen Torvmark, som är chef för samarbetsorganet Digitalradio Norge som drivs av NRK och P4-gruppen.

I förslaget ingår att NRK lägger ned sina FM-sändningar något före de kommersiella aktörerna i fyra av sex regioner. Detta eftersom NRK anses ha bättre resurser att kunna klara av en tillfällig nedgång i radiolyssnandet under övergångsperioden.

Stora lokala stationer bör lämna FM samtidigt som de rikstäckande kanalerna, tycker de tre bolagen. Mindre lokala stationer kommer förmodligen att kunna fortsätta sända på FM. Ett politiskt beslut om det väntas nästa år. Norsk Lokalradioforbund, som representerar de lokala stationerna, vill att stationerna själva ska få bestämma vilken sändningsteknik de ska använda.

Det finns fem krav som måste uppfyllas för att FM-nedsläckningen ska bli av. NRK måste ha en teknisk räckvidd som motsvarar P1-s FM-täckning, medan de kommersiella DAB-sändningarna ska nå 90 procent av befolkningen. Det digitala radioutbudet ska ge ett mervärde för lyssnarna och det ska finnas bra lösningar för digital mottagning i bilar. Slutligen ska mer än hälften av lyssnarna lyssna digitalt varje dag.

Share