Regeringsbeslutet om förhandsprövningen

Så här ska Myndigheten för radio och TV förhandspröva nya programtjänster från public service, enligt regeringsbeslutet i torsdags:

 
”Förhandsprövningarna ska innefatta såväl tjänstens allmänna värde, dvs. hur och i vilken mån tjänsten bidrar till att det aktuella företaget uppfyller sitt uppdrag i allmänhetens tjänst, som dess marknadspåverkan.

Myndigheten ska begära in den kompletterande information som behövs från det berörda programföretaget för att förhandsprövningen ska kunna genomföras. I varje prövning ska ingå ett remissförfarande genom en öppen konsultation, där myndigheten på lämpligt sätt inhämtar synpunkter på den anmälda tjänsten. Konsultationen ska pågå i minst tre veckor.

Myndigheten ska med anmälan som huvudsaklig grund göra en bedömning av tjänstens allmänna värde. Vidare ska den, med anmälan och remissynpunkterna från konsultationen som huvudsaklig grund, göra en bedömning av tjänstens marknadspåverkan. Den sistnämnda bedömningen ska göras efter samråd med Post- och telestyrelsen. De två bedömningarna ska vägas samman till ett yttrande gällande om tjänsten i fråga bör godkännas för lansering.

Myndighetens yttrande ska, tillsammans med de inkomna remissvaren, lämnas till regeringen senast tre månader efter att programföretagets anmälan inkommit till myndigheten.”
 

Ladda ned beslutet som PDF här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share