Regeringen vill skapa samlad mediemyndighet

Knut Weibull. Foto: Henrik Löwenhamn/Riksantikvarieämbetet.

Regeringen har givit Knut Weibull i uppdrag att utreda en sammanslagning av de två mediemyndigheterna Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och TV.

”Frågor om det fria ordet, om mediernas betydelse för det demokratiska samtalet och om vikten av medie- och informationskunnighet är viktigare än någonsin. Vi vill skapa en samlad mediemyndighet som är väl rustad att möta samtidens utmaningar. Därför har vi valt att tillsätta denna utredning” säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson välkomnar utredningen.

”Det är bra att en sammanslagning utreds. Det känns som ett naturligt steg att ta då våra myndigheter har gemensamma frågor och länge har samverkat väl. En sammanslagning skulle ge oss en bredare och djupare kompetens att följa medieutvecklingen och verka för yttrandefriheten och de demokratiska frågorna i vårt samhälle” säger Charlotte Ingvar-Nilsson.

Knut Weibull slutade nyligen som överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. Innan dess var han rätts- och expeditionschef på Kulturdepartemenet. Utredningen inleds 1 april och ska redovisas 15 augusti.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share