Regeringen vill förlänga reklamradions digitala tillstånd till 2026

Rosenbad. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet.

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss som innebär att DAB+-tillstånden för kommersiell radio förlängs till 2026. Samtidigt föreslås ändrade regler för reklam.

Förra året fick Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) i uppdrag att ta fram ett förslag för att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio. I februari föreslog MPRT att de digitala tillstånden, som går ut 30 september 2022, förlängs till 31 juli 2026 då de analoga tillstånden löper ut.

De kommersiella radiobolagen har istället förespråkat att alla tillstånd – analoga och digitala – skulle förlängas med åtta år till 2030. Men regeringen anser inte att det är en bra lösning.

”Regeringen konstaterar att tillstånden för analog kommersiell radio, det vill säga de tillstånd som gäller för sändningsverksamheten på FM-bandet, fördelats för åtta år i ett anbudsförfarande. En förlängning av de tillstånden skulle innebär att staten i efterhand ändrar villkoren för dem som vann auktionen i konkurrens med andra budgivare. Detta skulle enligt regeringen påverka den fria konkurrens som präglar svensk kommersiell radio och som ska vara en grundförutsättning för tillståndsgivningen” skriver regeringen i lagrådsremissen.

De tillståndshavare som vill förlänga sina digitala sändningstillstånd ska lämna in sina ansökningar senast 1 augusti nästa år.

Idag sänds 24 kanaler i de två näten för kommersiell digital radio. Utrymme finns för högst 15 kanaler i varje. Det betyder att MPRT kan utlysa tillstånd för ytterligare kanaler nästa år. Ett tredje nät för kommersiell radio är planerat men om det kan utlysas beror på hur regeringen ställer sig till krav från Försvarsmakten.

Försvarsmakten vill kunna använda 230-240 MHz, som inte används av dagens två kommersiella DAB+-nät men som däremot ingår i det planerade tredje nätet. Regeringen skriver i lagrådsremissen att den tror att det går att få radion och försvaret att samsas om utrymmet alternativt att radions frekvenser kan planeras om så att de får plats i resten av bandet för DAB+.

När det gäller reklam föreslår regeringen att kommersiella radiostationer ska få sända reklam under högst 20 procent av tiden mellan 06.00 och 18.00 och lika mycket under resten av dygnet. För närradion vill regeringen behålla den nuvarande regeln om högst tolv minuter per timme.

MPRT fick i september ett regeringsuppdrag om att se över den kommersiella radions villkor, bland annat reglerna för hur tillståndsgivningen ska gå till i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast 21 december nästa år.

Mer:
Lagrådsremiss: Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag och bättre villkor för kommersiell radio (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share