Regeringen överväger synkroniserade tillståndsperioder för FM och DAB+

Regeringen har givit Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) i uppdrag att analysera om det behövs en synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio.

Tillståndsperioderna är åttaåriga för både analog (FM) och digital (DAB+) kommersiell radio. Men medan de nuvarande FM-tillstånden går ut 2026, gäller de digitala bara till 2022. Om inget görs kommer därför nästa tillståndsperiod ha olika startår för de två sändningsformerna.

Med en synkronisering vill regeringen ”öka effektiviteten och förutsebarheten för radioföretag med verksamhet i Sverige”.

”Kommersiell radio är en viktig del av den svenska mediemarknaden. Regeringen vill bidra till en livskraftig nationell kommersiell radio genom att främja goda villkor, god konkurrens och mångfald. För den kommersiella radion är det värdefullt med långsiktiga och stabila villkor” skriver regeringen.

Regeringen konstaterar att den kommersiella radion tills nyligen bara fanns i FM-nätet, men att Bauer och NENT nu har börjat bygga ut DAB+.

”För lyssnarna kommer det sannolikt inte alltid vara tydligt om mottagning sker av digitala eller analoga sändningar. Det kan därför finnas en fördel för lyssnarna att tillståndsperioderna är synkroniserade. Det finns också skäl att analysera om tillståndsgivningen kan effektiviseras utifrån de nya förutsättningarna, liksom om förutsebarheten för radioföretagen kan ökas” fortsätter regeringen.

MPRT ska ta fram förslag till hur synkroniseringen av tillståndsperioderna kan genomföras och vilka konsekvenser det kan få. Uppdraget ska vara klart 1 februari nästa år.

Mer:
Regeringsuppdrag till MPRT

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share