Regeringen inför regler för public service-innehåll på internet

Foto: Regeringskansliet.

Regeringen har lagt ett förslag om villkor för public service-innehåll på internet. Reglerna införs 10 juli och följer de som redan finns för marksänd radio och TV när det gäller opartiskhet, saklighet, genmälen, reklam, sponsring och produktplacering.

”De villkor som nu blir aktuella är de som bedöms som grundläggande för verksamheten och för allmänhetens förtroende för verksamheten. Besluten är ett första steg mot en teknikneutral reglering, i avvaktan på förslagen från den parlamentariska public service-kommittén” säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Granskningsnämnden ska kunna granska public service-innehåll på internet och ska kunna ansöka hos förvaltningsdomstol om en särskild avgift vid överträdelser av villkor om reklam, sponsring och produktplacering.

I regeringens proposition ”Innehållsvillkor för public service på internet”, som publicerades idag, föreslås även att Myndigheten för press, radio och TV istället för regeringen ska fatta beslut vid förhandsprövning av nya tjänster för public service.

Regeringen tillsatte i mars för två år sedan en särskild utredare som fick i uppdrag att föreslå hur villkor för public service-innehåll på internet skulle kunna ställas upp. Även förhandsprövningen av nya tjänster hos public service-bolagen fanns i uppdraget. Utredningen presenterades 1 februari förra året och regeringen skickade ett lagförslag till Lagrådet i januari i år.

Mer:
Innehållsregler för public service på internet (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share