Regeringen föreslår nytt avgiftssystem för den kommersiella radion

Kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet.

FM-tillstånd för den kommersiella radion ska inte längre säljas till högstbjudande. Istället införs en ny avgift som motsvarar 3 procent av reklamintäkterna. Det föreslås i ett PM från kulturdepartementet.

Den kommersiella radion har de senaste åren riktat kritik mot att branschen sedan 1993 har betalat in totalt 4,1 miljarder kronor i sändningsavgifter, varav 1,3 miljarder kronor för den senaste tillståndsperioden 2018-2026. Tillstånden har sålts till högstbjudande i först öppna och sedan slutna auktioner. I en rapport 2022 föreslog Mediemyndigheten att avgifterna skulle slopas men lämnade inget förslag på ett nytt avgiftssystem.

I det nya PM:et presenterar kulturdepartementet en modell som bygger på den kommersiella radions intäkter. 3 procent av intäkterna ska gå till den nya årliga avgiften. Avgiften fördelas så att ett nationellt tillstånd står för 18 procent av den totala avgiftssumman medan ett tillstånd i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö står för 3,6 procent. För andra områden med mer än 300 000 invånare ska tillståndsägaren betala 0,55 procent av totalsumman och för mindre områden 0,3 procent.

Kulturdepartementet föreslår även att analoga FM-tillstånd i framtiden ska fördelas enligt samma principer som digitala DAB+-tillstånd. Det betyder att Mediemyndigheten ska ta hänsyn till ”att det blir en mångfald både till innehåll och ägande” och även till tidigare erfarenhet av radioverksamhet i det aktuella sändningsområdet eller på radiomarknaden.

De nuvarande tillstånden för kommersiell radio på FM och DAB+ gäller till slutet av 2026.

Kulturdepartementets förslag har nu skickats på en remiss som pågår till 11 oktober.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share