Radioteatern i nya samarbeten

Under våren genomför Radioteatern på Sveriges Radio flera externa samarbeten för att göra produktionerna tillgängliga på nya sätt.

Tillsammans med Unga Klara och Tingaling kommer fyra radioteaterföreställningar att spelas upp i ett ”Rum för lyssning” på Unga Klara i Stockholm. Gemensamt för föreställningarna, som är gratis, är att de belyser klassamhället. Dramaten tar upp samma tema den 23 april och tar då hjälp av Radioteatern.

I Skärholmen och på Kulturhuset i Stockholm inrättas lyssningslounger för barn och unga och tillsammans med Seglora Smedja i Stockholm öppnas ”tankeverkstäder”. Sandsborgsbadet i Stockholm spelar upp Radioteaterns uppsättning av August Strindbergs Moderskärlek för motionssimmarna.

Andra samarbeten som är på gång är ett pilotprojekt med Svensk Biblioteksförening, ett avtal med landets nitton länsteatrar som skrivs under i april, en diskussion med SJ om att erbjuda resenärerna radioteater och ett samarbete med kulturhus runt om i landet. Dessutom deltar Radioteatern i Tempo-festivalen i Stockholm med en premiär på radiodramatiseringen av Kristian Lundberg-romanen Yarden.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share