Radioreklamen växer på krympande reklammarknad

Uppgången för radioreklamen fortsätter, enligt Mediebyråbarometern. I januari steg mediebyråernas förmedling av radioreklam med 12,1 procent. Det är den åttonde månaden i rad med tillväxt för radion.

Radion är det enda mediet som hade tillväxt i januari. Totalt krympte den förmedlade reklamen med 8,3 procent. Nedgången för print är den största på 18 månader och TV minskar med 12 procent. Sämst går det för storstadspress och kvällspress som går ned med 23,9 respektive 22,8 procent.

”Januari 2014 var en stark månad och generellt sett är januari en månad med låga medieinvesteringar – efter juli den lägsta under årets alla månader. Trots detta bör den låga spenderingen i januari 2015 vara en varningsklocka för medierna. Annonsörerna lämnar de traditionella mediekanalerna i allt högre takt och hittar andra vägar som gynnar egna och förtjänade kanaler. Det skedde stora förflyttningar av medieköpen under 2014 och det ska bli spännande att följa utvecklingen under 2015” säger Staffan Slörner, VD för Sveriges Mediebyråer som sammanställer Mediebyråbarometern.

Share