Radioreklamen på väg uppåt

Mediebyråerna förmedlade radioreklam för 31 miljoner kronor under oktober. Det innebär en ökning med nio procent jämfört med oktober förra året.

Radion är det enda reklammediet som kan visa på positiva siffror, enligt den senaste månadsstatistiken från Sveriges Mediebyråer. För hela året är nedgången för radion på 12 procent, vilket är klart bättre än marknaden i stort.

Liksom tidigare i år är det de tryckta medierna som har drabbats hårdast av nedgången i reklammarknaden. Kvällstidningarna och populärpressen tappade hela 37 procent i oktober, medan storstadstidningarnas försäljning föll med 29 procent och landsortspressen med 14 procent. Internetreklamen, som annars har klarat nedgången hyfsat, minskade med 18 procent i oktober. TV gick ned med 25 procent.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share