Radioreklamen ökar

Reklamförsäljningen i Sverige steg med 9,5 procent under andra kvartalet, enligt en ny rapport från Institutet för Reklam- och Mediestatistik.

Totalt såldes det reklam för över 8 miljarder under årets första sex månader. Det är en ökning med 9,5 procent sedan 2009. Radion behöll sin marknadsandel på 2,3 procent och ökade sin försäljning med tvåsiffriga tal, liksom dagspress, kvällspress och gratistidningar.

TV-reklamen växte med över 19 procent och överträffar andra kvartalet under rekordåret 2008. Även internet ökade kraftigt.

”Rekylen på reklammarknaden efter förra årets stålbad är mycket kraftfull under andra kvartalet i år. Tillväxten inom TV-reklamen är i linje med vår senaste prognos, men att reklamintäkterna skulle öka så mycket i så många olika medier redan nu är överraskande” säger IRM-s VD Magnus Anshelm i ett pressmeddelande.

”Tillväxten hittills i år måste emellertid ses mot bakgrund av att minskningen av reklamintäkterna förra året var de största någonsin. Detta betyder att reklamintäkterna hittills i år, trots denna stora ökning, ligger klart under rekordåret 2008. Internet- och TV-reklamen utgör dock tydliga undantag från detta och visar återigen omsättningsrekord” fortsätter Magnus Anshelm.

Läs IRM-s pressmeddelande här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share