Radioreklamen nästan fördubblades i januari

Januari var en bra månad för radioreklamen, enligt Mediebyråbarometern som redovisar mediebyråernas förmedling av reklam.

Enligt Mediebyråbarometern ökade radioreklamen med hela 87,3 procent till 31,5 miljoner kronor under januari. Det innebär att radion hade den bästa utvecklingen av alla medier. Marknaden i stort växte med 36,5 procent.

Tillväxten förklaras bland annat av högre reklampriser, men det gäller inte radion enligt Carats VD Håkan Gustafsson.

”Ökningen för mediekategorin radio är inte primärt en effekt av ökat pris utan snarare en periodiseringseffekt eller en effekt av att 2010 var ett sämre år för radio. Det medför att en enskild månads resultat är svårt att titta på för att ge en fingervisning för den fortsatta utvecklingen” säger han i ett pressmeddelande från Sveriges Mediebyråer.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share