Radioreklamen minskade 11 procent

Försäljningen av radioreklam minskade med 11 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2011, enligt den senaste kvartalsstatistiken från Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM).

Radioreklamen föll mer än reklammarknaden i stort, som gick ned med nästan 2 procent till drygt 8,3 miljarder kronor. Dagspressen tappade 12 procent av sina annonsintäkter. Den mobila marknadsföringen fick ett genombrott med en tillväxt på hela 176 procent. För första gången hamnade den mobila marknadsföringen över 100 miljoner under ett kvartal. Internetannonseringen steg med 12,4 procent och inom kategorin var tillväxten särskilt snabb för webb-TV, som ökade med 49 procent.

IRM tror på en ”försiktig tillväxt” under 2012, trots nedgången under andra kvartalet.

”Det är ett avvikande kvartal. Vi tror att resten av året kommer att visa på en försiktig tillväxt. Trots osäkerhet i världsekonomin visar den svenska ekonomin på en stabil utveckling, och det är positivt för reklamköp” säger IRM-s VD Madeleine Thor i ett pressmeddelande.

Mer:
IRM-s pressmeddelande finns som PDF-fil här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share